Klubbens regler

Foreningens formål er at tilbyde voksne interesserede mulighed for at dyrke deres hobby, samt udveksle erfaringer, idéer og viden med udgangspunkt i hobbygenren.
Foreningen er demokratisk og medlemsstyret.

Medlemsskab koster 200,- pr. år.
Gæster er velkommen for 20,- pr. gang.

Materialer til dine projekter med du selv.

Alle er ansvarlige for at vi får rydet op, så lokalet forlades i samme stand som vi modtog det.
Særlige aktiviteter, undervisning, ture og ligende, er kun for medlemmer, der har betalt kontigent. Gæster kan i visse tilfælde deltage for 200,- + evt. egen betaling. Tvivl spørg bestyrelsen. 

REGLER FOR MEDLEMMER

Alle har lige meget ansvar.

Alle har pligt til at udvise gensidig respekt.

Vi må IKKE tage af aktivitets centeres materialer, såsom papir, pensler, maling osv. Er du i tvivl så spørg en fra bestyrelsen.

Spilder du skal det tørres op straks.

Stole der KAN sættes op, SKAL sættes op.

Alle skal deltage i oprydning og fejning af gulvet.