Bestyrelsen.


 


BESTYRELSEN:

Lajla Wolff - formand

Joan Jarnholt Sørensen

Pernille Lykke Olsson

Anette Knudsen

Jeanette Emkjær

Birgit Sørensen  

Marianne Walker

Supplant

Marianne Mouritzen

Helle Johansen 

Revisor:

Randi Pløger

Kasserer:

Frank  Overvad