Bestyrelsen.


 


BESTYRELSEN:

Lajla Wolff - formand

Joan Jarnholt Sørensen

Anette Knudsen

Pernille Lykke Olsson

Jeanette Emkjær

Birgit Sørensen  

Marianne Walker

Supplant

Marianne Mouritzen

Revisor:

Randi Pløger

Kasserer:

Frank  Overvad