Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling- afholdes den 9. marts 2016

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Onsdag d. 09. marts 2016 kl. 19:00 på Solrød aktivitets Center

Vi glæder Os til at se dig til vores årlige generalforsamling i Fri-hobby. Vi håber, at der vil komme mange gode ideer og forslag til fremtidens onsdage og evt. weekender.

Der vil blive serveret kaffe/te og kage.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Året der gik… formandens beretning
  4. Valg til bestyrelsen

På valg 2016

Joan Jarnholt Sørensen (genopstiller)

Annette Knudsen (genopstiller)

Pernille Lykke Olsen (genopstiller)

På valg 2017

Jeanette Emkjær

Birgit Sørensen

Lajla Wolff

 

  1. Behandling af indkomne forslag, dagsorden vil blive fremlagt ved mødets start.
  2. evt.